Oferujemy usługi z zakresu 
marketingu i strategii mediowej.

Skutecznie wspieramy Twoje cele biznesowe.

Jak działamy, czyli nasz proces

Nasze usługi to wytyczanie ścieżek działania, planowanie strategii oraz skrupulatne zarządzanie wszystkimi etapami procesów produkcyjnych, koordynacja zespołów, oraz dostosowywanie działań do zmieniających się potrzeb rynku. Zapewniamy:

 • analizy otoczenia konkurencyjnego
 • analizy grup docelowych
 • analizy wydatków mediowych konkurentów
 • warsztaty strategiczne
 • budowanie strategii komunikacji
 • tworzenie strategii mediowych
 • tworzenie mediaplanów jedno oraz wielokanałowych
 • zakup mediów offline/online
 • doradztwo kreatywne
 • consulting mediowy
 • negocjacje z wydawcami
 • produkcja spotów telewizyjnych, radiowych, kreacji digitalowych
 • współpraca w zakresie badań świadomości marki
 • tworzenie software’ów ekonometrycznych 
do modelowania sprzedaży

Media w których działamy

Telewizja

Kampanie spotowe, sponsoringowe, lokowanie produtku, akcje niestandardowe.

Radio

Kampanie spotowe, sponsorskie, lokowanie produktu, akcje niestandardowe.

Prasa

Emisja reklam Klientów 
w prasie drukowanej, 
w cyfrowych wersjach prasy, współpraca contentowa.

Outdoor

Zakup nośników drukowanych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym; duża różnorodność formatów.

Digital

Obsługa kampani digitalowych 360 stopni, pełne spektrum emisji display w różnych formach rozliczania (w tym programmatic), kampanie video, social media, rich media, content marketing, akcje niestandardowe.

Digital Outdoor

Zakup nośników digitalowych z emisją spotów o różnej długości, zasięg głównie 
w dużych miastach w Polsce.

Kino

Kampanie spotowe w kinach w całej Polsce, pełne spektrum miejscowości, regionalizacja kampanii, wydarzenia specjalne, sampling.

Badania mediowe

Jako dom mediowy posiadamy bezpośrednie relacje ze wszystkimi wydawcami w Polsce.
Nasze analizy i strategie mediowe powstają w oparciu o zakupione licencje na wszystkie dostępne w Polsce badania mediowe.