Regulamin formularza kontaktowego

 1. Powyższy formularz należy do FIVE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (01-554 Warszawa) przy Alei Wojska Polskiego 34, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411512, REGON: 146008304, NIP: 1182083586), kapitał zakładowy spółki wynosi 100 000,00 zł (zwana dalej jako Administrator).
 2. Dane z niniejszego formularza są przetwarzane w jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią). Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z Administratorem.
 4. W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
  • w sposób pisemny przesyłając zapytania FIVE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na adres: Aleja Wojska Polskiego 34 w Warszawie, 01-554 Warszawa,
  • wysyłając zapytania na adres e-mail: biuro@fivemedia.com.pl.
 5. Dane z niniejszego formularza są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Administratora z działu, do którego kierowane jest zapytanie.
 6. Przesłane zapytanie będą przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja oraz do 1 roku po jej zakończeniu.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz ich do przenoszenia. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Jeżeli dodatkowo poza odpowiedzią na Państwa zapytanie, chcą Państwo otrzymywać inne informacje handlowe, marketingowe i informacyjne w szczególności akcji promocyjnych, promocji produktów Administratora i/lub podmiotów współpracujących na podany w formularzu adres poczty elektronicznej prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody.